Clua i Fainé, M. (2019). Una proposta d’interpretació del nacionalisme des de l’antropologia. Quaderns-E De l’Institut Català d’Antropologia, 23(2). Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/61