Rivarola Padrós, D. J. (2019). “La estética de la independencia”: emoción y razón en el nuevo proceso catalanista. Quaderns-E De l’Institut Català d’Antropologia, 23(2). Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/66