Roca Guerrero, J. (2019). Ressenya de la pel·lícula "The man who loved books Homage to Josep Ramon Llobera". Roger Canals (2015). Quaderns-E De l’Institut Català d’Antropologia, 23(2). Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/67