DELGADO, M.; MARTÍNEZ, R. Nacionalisme, internacionalisme, cosmopolitisme i altres malentesos. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, v. 23, n. 2, 8 Oct. 2019.