Delgado, Manuel, and Romina Martínez. 2019. “Nacionalisme, Internacionalisme, Cosmopolitisme I Altres Malentesos”. Quaderns-E De l’Institut Català d’Antropologia 23 (2). https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/62.