Ardèvol, E. and Travancas, I. (2019) “Cartas para la libertad: afectos y acción política en tiempos digitales”, Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 23(2). Available at: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/65 (Accessed: 28September2020).