Delgado, M., and R. Martínez. “Nacionalisme, Internacionalisme, Cosmopolitisme I Altres Malentesos”. Quaderns-E De l’Institut Català d’Antropologia, Vol. 23, no. 2, Oct. 2019, https://publicacions.antropologia.cat/quaderns-e/article/view/62.