[1]
Enguita Fernàndez, C. 2018. Etnicitats, fronteres culturals i categories fluïdes en un context global: una mirada sobre els peul mbororo del Camerun. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. 33 (Dec. 2018), 137–151.