[1]
Álvarez Veinguer, A. and Olmos Alcaraz, A. 2022. Los grupos de debate: técnicas grupales para construir los “qués” de una etnografía colaborativa. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. 37 (2) (Jun. 2022), 483-502. DOI:https://doi.org/10.56247/qua.375.