(1)
VVAA. Nota Sobre l’ingrés a l’Arxiu Nacional De Catalunya (Sant Cugat) Dels Arxius etnològics De Lluís Mallart I Guimerà. Quaderns ICA 2018, 192-195.