(1)
Freixa, M.; Sànchez, A.; Venceslao, M.; Vilà, R. L’acollida “on the move” De La infància I Joventut Que Migra Sola a Catalunya. Una Visió Des Dels I Les Professionals. Quaderns ICA 2022, 97-118.