(1)
Martorell Faus, M. “Aquella Escola Era Casa meva”: Mobilitat De l’alumnat I Acollida Des De l’experiència Infantil. Quaderns ICA 2022, 119-139.