Enguita Fernàndez, C. . (2018). Etnicitats, fronteres culturals i categories fluïdes en un context global: una mirada sobre els peul mbororo del Camerun. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (33), 137–151. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/128