Roca, A., & Tomàs, J. (2022). INTRODUCCIÓ. Memòria múltiple a l’Àfrica. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (37 (2), 203–213. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/386