Martorell Faus, M., Ramírez-March, Álvaro, & Rué, A. (2022). L’acollida, entre el control i l’hospitalitat. Etnografies, conceptualitzacions i debats. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 1-8. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/391