Martorell Faus, M. ., Ramírez-March, Álvaro ., & Rué, A. . (2022). L’acollida, entre el control i l’hospitalitat. Etnografies, conceptualitzacions i debats. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 1–8. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/391