Martorell Faus, M. (2022). “Aquella escola era casa meva”: Mobilitat de l’alumnat i acollida des de l’experiència infantil. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 119-139. https://doi.org/10.56247/qua.397