Costa Gay, L. . (2022). “Menors i migrants. Relat d’una educadora en un centre d’acollida”. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), 145–148. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/400