ENGUITA FERNÀNDEZ, C. Etnicitats, fronteres culturals i categories fluïdes en un context global: una mirada sobre els peul mbororo del Camerun. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, n. 33, p. 137-151, 1 Dec. 2018.