GONZÁLEZ CLOTA, V. Memòries múltiples, tradició i construcció de pau a Acholiland. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, n. 37 (2), p. 321-341, 14 Jun. 2022.