VVAA. 2018. “Nota Sobre l’ingrés a l’Arxiu Nacional De Catalunya (Sant Cugat) Dels Arxius etnològics De Lluís Mallart I Guimerà”. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, no. 33 (December):192-95. https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/132.