Rodríguez Blanco, Eugenia, and Francisco Alberto Herrera. 2015. “‘Trabajar En Casa De familia’. Mujeres indígenas Migrantes En El Empleo doméstico En Panamá”. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, no. 31 (December):141-60. https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/158.