Freixa, Montserrat, Angelina Sànchez, Marta Venceslao, and Ruth Vilà. 2022. “L’acollida ‘on the move’ De La infància I Joventut Que Migra Sola a Catalunya. Una Visió Des Dels I Les Professionals”. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, no. 38 (1) (November):97-118. https://doi.org/10.56247/qua.396.