Rodríguez Blanco, E. . and Alberto Herrera, F. . (2015) “‘Trabajar en casa de familia’. Mujeres indígenas migrantes en el empleo doméstico en Panamá”, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, (31), pp. 141–160. Available at: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/158 (Accessed: 24 February 2024).