Porzio, L. (2013) “Introducció. La cultura juvenil i les bandes de carrer”, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, (29), pp. 5-23. Available at: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/174 (Accessed: 8February2023).