Costa Gay, L. . (2022) “‘Menors i migrants. Relat d’una educadora en un centre d’acollida’”, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1), pp. 145–148. Available at: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/400 (Accessed: 24 February 2024).