[1]
C. . Enguita Fernàndez, “Etnicitats, fronteres culturals i categories fluïdes en un context global: una mirada sobre els peul mbororo del Camerun”, Quaderns ICA, no. 33, pp. 137–151, Dec. 2018.