[1]
VVAA, “Nota sobre l’ingrés a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat) dels arxius etnològics de Lluís Mallart i Guimerà”, Quaderns ICA, no. 33, pp. 192–195, Dec. 2018.