[1]
M. . Martorell Faus, “‘Aquella escola era casa meva’: Mobilitat de l’alumnat i acollida des de l’experiència infantil”, Quaderns ICA, no. 38 (1), pp. 119–139, Nov. 2022.