Freixa, Montserrat, Angelina Sànchez, Marta Venceslao, and Ruth Vilà. “L’acollida ‘on the move’ De La infància I Joventut Que Migra Sola a Catalunya. Una Visió Des Dels I Les Professionals”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, no. 38 (1) (November 8, 2022): 97-118. Accessed February 3, 2023. https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/396.