1.
Martorell Faus M, Ramírez-March Álvaro, Rué A. L’acollida, entre el control i l’hospitalitat. Etnografies, conceptualitzacions i debats. Quaderns ICA [Internet]. 2022 Nov. 8 [cited 2024 Apr. 17];(38 (1):1-8. Available from: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/391