Etnicitats, fronteres culturals i categories fluïdes en un context global: una mirada sobre els peul mbororo del Camerun

  • Cristina Enguita Fernàndez Universitat de Barcelona
Paraules clau: Mbororo, Camerun, Peul, Etnicitat, indígena

Resum

A Camerun, els pastors Mbororo són identificats, junt amb altres grups, com a població indígena/autòctona per partde les Nacions Unides. Sent els Mbororouna comunitat conformant del gran bloc ètnic Peul/Fulani, present a tota lazona sud ano-saheliana, s’observaran les dinàmiques que els han acabat configurant com a grup ètnic distintiu. Fruitd’una categoria originalment estigmatitzant, l’etnònim Mbororo s’ha constituït com a referent ètnic d’un discurs indigenista que ha permès l’empoderament d’una elit educada des dels marges. Tot això, des d’una visió més global i d’una perspectiva interconnectada, es planteja com una dinàmica de fissió en el cas dels Peul seminòmades (els Mbororo) a Camerun, doncs en altres països els Peul són presentats de forma unitària.

Publicades
2018-12-01