Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

Directrius per a l’autor/a

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA REVISTA QUADERNS DE L’INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Els textos es poden redactar en català, castellà, francès, anglès o portuguès.

2. Cal presentar els treballs a https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/user/register (no s’admetran per correu electrònic o cap altra canal, cal enregistrar-se).

3. Els articles han de tenir una extensió d’entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum. Les ressenyes han de tenir entre 800 i 1.000 paraules i els apunts etnogràfics, notes de recerca i comentaris entre 3.000 i 5.000.

4. En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de màxim 200 paraules, en la llengua del text i en anglès. En el cas d’articles redactats en anglès, el resum en anglès també ha de ser traduït al català o al castellà. El resum ha d’incloure un màxim de 6 paraules clau. Totes les traduccions han d’estar verificades lingüísticament.

5. El títol ha d’anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. 

6. Els subtítols s’escriuran en negreta.

7. Les citacions inferiors a quatre línies s’inclouran en el text principal entre cometes, i les superiors en un paràgraf independent del text principal sense cometes.

8. Les referències bibliogràfiques s’han d’incloure en el text com segueix: (Said, 1990, p. 223). La presentació de la bibliografia seguirà les normes APA (consultar guia breu aquí ).

9. L'article ha de ser anònim sense les dades dels autors/es, ni cap referència que permeti la seva identificació. Les dades personals quedan emmagatzemades al registrar-se en la plataforma.

10. La revista només rep treballs originals i inèdits, és a dir, que no hagin estat publicats prèviament en qualsevol altre mitjà imprès, digital o electrònic (revistes, memòries de congressos, pàgines web, CD-ROM, etc.), i que no es trobin en procés de revisió en un alta publicació, de forma simultània.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.