Nota sobre l’ingrés a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat) dels arxius etnològics de Lluís Mallart i Guimerà

  • VVAA
Paraules clau: Arxiu Lluís Mallart, Evuzok, Camerun

Resum

L’arxiu Lluís MALLART GUIMERÀ està format principalment a) per uns 117 CD-R audio (unes 125 hores de gravacions originals que recullen uns 1370 elements: relats, converses, cants, contes, cantafaules, ritus, divises personals....) gravades originalment en cintes magnetofòniques (1963-1968, 1974, 1978, 1984 i 1996) entre els Evuzok (ètnia Beti del Camerun), i b) per uns 21 CD-R i 9 DVD data reunint uns 11.000 documents (transcripcions, traduccions, notes....).

Publicades
2018-12-01