Feminismos negros. Una antología

  • Alba Barbé i Serra Línia de Recerca en Cossos, Gèneres i Sexualitats (LIRACGS) Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS) Universitat de Barcelona
Paraules clau: feminismes negres

Resum

Jabardo, Mercedes (2012) Feminismos negros. Una antología.
Madrid: Traficantes de sueños, 314 p. ISBN: 978-84-96453-70-8.

Publicades
2013-12-01