Informació per als autors/ores

A partir del 2019, la revista Quaderns-e ha deixat de publicar-se, fusionat-se amb la revista Quaderns i convertint-se en una única publicació digital, per enviar articles, adreceu-vos a : https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/index