Colonialisme i control. El sistema d’emancipacions a la Guinea Espanyola

  • Celeste Muñoz Martínez Universitat de Barcelona-GESA
Paraules clau: Guinea Espanyola, colonialisme, emancipacions, control social, Patronato de Indígenas

Resum

El règim colonial a la Guinea Espanyolava institucionalitzar progressivamentla limitació —i negació— dels drets civilsdels grups colonitzats, mitjançant una legislaciórestrictiva i, atorgant-ne la tutelaal Patronato de Indígenas. Aquesta institució,dibuixada a la legislació de 1904,però sense estatut propi fins a l’any 1928,fou l’encarregada de regular el sistemad’emancipacions al territori. Aquest mecanismerelegava a la major part dels natiusa la tutela de l’Estat, limitava la sevacapacitat a la d’un menor d’edat, i, estructuravala seva exclusió social i jurídica. Elfuncionament, i l’evolució legislativa,d’aquest mecanisme de control coercitiués l’objecte d’anàlisi d’aquest treball, quealhora vol aproximar-se al seu impactedins la societat colonitzada.

Downloads

Download data is not yet available.
Publicades
2018-12-01
How to Cite
Muñoz Martínez, C. (2018). Colonialisme i control. El sistema d’emancipacions a la Guinea Espanyola. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (33), 81-94. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/123