Tecnologies del cos: les pràctiques de despigmentació de pell a Guinea Equatorial

  • Josep Martí IMF-CSIC,
Paraules clau: cos, modificacions corporals, despigmentació de la pell, Guinea Equatorial

Resum

Les pràctiques de modificació corporal de blanquejament de pell entre població de pell fosca es poden entendre com recursos estratègics per fer front a les tensions socials derivades del colorisme, la ideologia que atorga més valor a les persones amb la pell de tonalitat clara. Des de fa ja dècades, el blanquejament de pell constitueix una pràctica molt estesa a l’Àfrica subsahariana, especialment entre dones. En aquest article, centrat en la societat equatoguineana, es presenten dades sobre el “maquillaje”, denominació popular amb la qual es coneix la pràctica de despigmentació de la pell a Guinea Equatorial.

Publicades
2018-12-01