Una aproximació metodològica a l’estudi de la mixticitat des de la interseccionalitat i l’auto-antropologia

  • Teresa Habimana-Jordana
Paraules clau: metodologia biogràficanarrativa, hermenèutica, històries de vida, mixticitat, interseccionalitat

Resum

La metodologia qualitativa en ciències socials ofereix una font inesgotable de recursos per a l’anàlisi de tota mena de fenòmens. Més enllà del sector purament social, l’ús d’aquest tipus de metodologies s’ha incrementat exponencialment en els darrers anys fent-se present en múltiples àmbits científics.
Aquest article reflexiona sobre la potencialitat d’una índole específica de metodologia qualitativa, la metodologia biogràfica-narrativa, a partir de la proposta de disseny metodològic d’una recerca sobre la mixticitat.
Des d’un posicionament epistemològic hermenèutic que aposta per l’exercici de l’auto-antropologia, aquest article descriu la tècnica principal i transversal de la recerca, les històries de vida, i el conjunt de tècniques i instruments addicionals dissenyats per a complementar-la tot posant en valor fonaments epistemològics de l’hermenèutica i el seu ús i viabilitat com a fonts de coneixement.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Teresa Habimana-Jordana

Universitat Autònoma de Barcelona

Publicades
2021-11-05
How to Cite
Habimana-Jordana, T. (2021). Una aproximació metodològica a l’estudi de la mixticitat des de la interseccionalitat i l’auto-antropologia. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (37 (1), 135-158. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/329