No 35 (2019): Transformaciones sociales y significados del trabajo. Aportaciones desde la antropología

Autor de la fotografia: Jordi Vic Robles. Títol: Bloque 8. Can Batlló (Barcelona).

Coordinat per Rosa Lázaro-Castellanos i María Offenhenden

Amb aquest número, Quaderns inicia una nova etapa en la qual abandona la seva edició en paper i es fusiona amb Quaderns-e, passant a ser una única publicació online de caràcter semestral.

Imatge de la portada: fotografia de Jordi Vic Robles. Títol: Bloque 8. Can Batlló (Barcelona)

 

Publicades: 2020-05-18

Editorial