INTRODUCCIÓ. Memòria múltiple a l’Àfrica

  • Albert Roca GESA, Universitat de Lleida
  • Jordi Tomàs GESA, Universitat de Lleida
Paraules clau: memòria, Àfrica

Resum

Introducció

Downloads

Download data is not yet available.
Publicades
2022-06-14
How to Cite
Roca, A., & Tomàs, J. (2022). INTRODUCCIÓ. Memòria múltiple a l’Àfrica. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, (37 (2), 203-213. Retrieved from https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/386

Most read articles by the same author(s)