“Tocar de peus a terra i fer volar coloms”. El caminar per lleure al Berguedà en perspectiva antropològica

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.56247/qua.425

Paraules clau:

Caminar, etnografia caminant, co-creació, senderisme, turisme, metodologies mòbils

Resum

Aquest article presenta una exploració teoricometodològica dels significats i pràctiques que es relacionen amb l’anar a caminar en grup a la natura. A partir de la consideració del caminar com a pràctica d’observació amb un triple objecte —un mateix, l’entorn i les interaccions socials—, l’estudi pretén investigar el fet de caminar en grup com a pràctica cognoscitiva i (co)creativa de significats.
L’objectiu principal és investigar què succeeix al llarg d’una caminada que pugui conduir a percepcions particulars del jo, dels llocs i de les relacions amb el grup social amb qui es comparteix camí.
El treball de camp que sustenta les anàlisis es basa en vint-i-cinc caminades grupals amb set grups estables diferents i un total de cent vint participants, amb una aproximació metodològica en què la primera autora ha assumit un rol triple: caminadora, guia i etnògrafa. L’anàlisi destaca tres dimensions del fet de caminar en grup: la intencionalitat, un element que posa de manifest com aquesta forma de moviment s’ha transformat al llarg de la història i dels itineraris biogràfics individuals; la funció cognoscitiva, activada a partir de la connexió entre els peus i la imaginació; i el potencial d’activar coneixements sobre l’entorn.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Arias, D. (2017). Etnografía en movimento para explorar trayectorias de niños y jóvenes en Barcelona. Revista de Antropología Social, 26(1), 93-102. DOI: https://doi.org/10.5209/RASO.56044

Caraballo Acuña, V. & Ramírez Pérez, D. (2020). Antropologías y etnografías de los caminos. Introducción al dossier. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 23(1), 1-18. DOI: https://doi.org/10.17151/rasv.2021.23.1.1

Careri, F. (2013). Walkscapes. El andar como práctica estética. Gustavo Gili.

García Farrero, J. (2014). Presencia de la pedagogía en el acto de caminar: homo viātor, nomadismo y formación. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 15(4), 56-84. DOI: https://doi.org/10.14201/eks.12346

Hunter, R.F, Garcia, L., de Sa, T.H et al. (2021). Effect of COVID-19 response policies on walking behavior in US cities. Nat Commun, 12(3652 ).

doi:https://doi.org/10.1038/s41467-021-23937-9 DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-23937-9

Ingold, T. (2018). La vida de las líneas. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Ingold, T. (2017). On human correspondence. Journal of the Royal Anthropological Institute, 23(1), 9-27. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9655.12541

Ingold, T. (2015). Líneas. Una breve historia. Editorial Gedisa.

Ingold, T. (2012). Ambientes para la vida. Ediciones Trilce.

Ingold, T. (2011). Being Alive: Essays on Movement, Knowledge, and Description. Routledge.

Ingold, T. (2010b). Ways of mind-walking: reading, writing, painting. Visual Studies, 25, 15-23. DOI: https://doi.org/10.1080/14725861003606712

Ingold, T. (2010a). Footprints through the weather-world: walking, breathing, knowing. Journal of the Royal Anthropological Institute, 16, 121-139. doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2010.01613.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2010.01613.x

Ingold, T. (2004). Culture on the Ground: The World Perceived Through the Feet. Journal of Material Culture, 9(3), 315–340. doi:https://doi.org/10.1177/1359183504046896 DOI: https://doi.org/10.1177/1359183504046896

Ingold, T., & Vergunst, J. L. (2008). Introduction. A J. L. Vergunst, & T. Ingold, Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot (p. 1-19). Ashgate Publishing.

Kantar. (2021). Estudio sobre movilidad activa y los hábitos de caminar. Zurich Seguros. https://www.zurich.es/documents/877376/1106815/Estudio-movilidad-activa-habitos-caminar-Z urich-Seguros.pdf/5372f681-1699-03b6-9108-88a05126c8e3?t=1622098612499

Kusenbach, M. (2003). Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool. Ethnography, 4(3), 455–485. doi:https://doi.org/10.1177/146613810343007 DOI: https://doi.org/10.1177/146613810343007

Le Breton, D. (2015). Elogio del caminar. Siruela.

Lee, J., & Ingold, T. (2006). Fieldwork on Foot: Perceiving, Routing, Socializing. A S.

Coleman, & P. Collins, Locating the Field. Routledge.

O’Neill, M., & Roberts, B. (2019). Walking Methods: Research on the Move. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315646442

Pellicer, I., Vivas-Elias, P., & Rojas, J. (2013). La observación participante y la deriva: dos técnicas móviles para el análisis de la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona. EURE , 39(116), 119-139. DOI: https://doi.org/10.4067/S0250-71612013000100005

Porter, G. E. (2010). Where dogs, ghosts and lions roam: learning from mobile ethnographies on the journey from school. Children’s Geographies, 8(2), 91-105. DOI: https://doi.org/10.1080/14733281003691343

Rousseau, Jean-Jacques (1997 [1770]). Las confesiones (trad. Mauro Armiño). Alianza Editorial.

Sheller, M., & Urry, J. (2018). Movilizando el nuevo paradigma de las movilidades. Revista del Área de Estudios Urbanos Quid, 16(10), 333-355.

Solnit, R. (2015). Wanderlust. Una historia del caminar. Capitan Swing.

Szakolczai, A., & Horvath, A. (2022). Sociology of Walking. A G. Ritzer, The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Wiley.

Tironi, M. (2018). Introducción. A M. Tironi, & G. Mora, Caminando. Prácticas, corporalidades y afectos en la ciudad (p. 15-33). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Turner, V.W. (1988). El Proceso ritual : estructura y antiestructura. Taurus.

Vergunst, J. (2011). Technology and Technique in a Useful Ethnography of Movement. Mobilities, 6(2), 203-219. DOI: https://doi.org/10.1080/17450101.2011.552900

Winkler, J. (2010). Working on the experience of passing environments: On commented walks. A J. Winkler, Space, sound and time (p. 21-27). www.iacsa.eu/jw/winkler_space-sound-time_10-09-19.pdf

Descàrregues

Publicades

2023-10-24

Com citar

Corrales Baz, E., & Mancinelli, F. (2023). “Tocar de peus a terra i fer volar coloms”. El caminar per lleure al Berguedà en perspectiva antropològica. Quaderns De l’Institut Català d’Antropologia, 39(1), 182–197. https://doi.org/10.56247/qua.425